I čísla Vám budou vděčná...Způsob výpočtu částky daně (DPH) od 1.10.2019Správně budete mít doklady, když

1) částka daně = základ daně x sazba daně (přesně, na haléř!), u vypočtené částky daně nesmí vzniknout rozdíl při výpočtu výše daně „zespodu“ a „seshora“

2) při výpočtu částky daně „shora“ se nepoužijí koeficienty, ale přesný podíl (nezaokrouhlený na 4 desetinná místa), částku daně nelze zaokrouhlovat na celé koruny

3) při bezhotovostním styku lze částku daně zaokrouhlovat na dvě desetinná místa, případná jiná zokrouhlení je potřeba rozpočítat na základ daně a částku daně

4) při hotovostním styku je možné rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky (jen na nejbližší celou korunu) vyloučit ze základu daně /to je, o čem se všichni dohadují :-)/


Krátce a snad i jasně jsme se snažili vysvětlit nevysvětlitelné :-)

Váš Angel's Team

Podrobné informace o výpočtu základu a výše daně najdete na portálu finační správy.

Zdroj: platné právní předpisy.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes